Навчальні курси

С_Історична пам'ять_2023_маг.pdf

СИЛАБУС

з навчальної  дисципліни «Історична пам’ять та історична політика країн ЄС та України» 

С_Міграції_2023_phd.pdf

СИЛАБУС

з навчальної  дисципліни

«Україна в європейських міграційних процесах»

С_014_Європ.студії_2023_бак.pdf

СИЛАБУС

з навчальної  дисципліни «Європейські студії» для спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) 

С_032_Європ.студії_2023_бак.pdf

СИЛАБУС

з навчальної  дисципліни «Європейські студії» для спеціальності 032 Історія та археологія 

Навчальна  дисципліна

«Історична пам’ять та історична політика країн ЄС та України»

С_Історична пам'ять_2023_маг.docx

Навчальна  дисципліна

«Україна в європейських міграційних процесах»

С_Міграції_2023_phd.docx

Навчальна  дисципліна
«Європейські студії»

С_014_Європ.студії_2023_бак.docx
С_032_Європ.студії_2023_бак.docx